Každodenné
nákupy

príjemné
trávenie času

posedenie
s priateľmi

Shopping Center POINT - Banská Bystrica

SC POINT Banská Bystrica

V centre Banskej Bystrice sa nachádza lokalita, historicky známa ako Dolné námestie. Od dôb dávno minulých bola križovatkou hlavných ciest a peších trás. Logicky teda aj miestom, kde prekvital obchod, kde mali predajne a dielne známi obchodníci a remeselníci.

Socializmus zasadil Dolnému námestiu tvrdú ranu. Časť zástavby námestia zrovnal so zemou, námestie nahradila asfaltová cesta. Tento neutešený stav trvá dodnes.

Chvályhodnou snahou vedenia mesta Banská Bystrica zosobnenou v územnom pláne, je znovuzrodenie Dolného námestia. Snahou našej spoločnosti je pomôcť prinavrátiť lokalite jeho pôvodnú, preddefinovanú funkciu.

Viac o projekte SC POINT brožúra
Pozrite si výstavbu SC POINT Banská Bystrica naživo

Rýchly kontakt

Prenájom priestorov
Mária Bachanová
+421 910 806 308